ਸ਼ਾਮੀ ਬਾਪੂ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਖੇਤਾ ਵਲ ਨੂੰ। ਪੁੱਤਾ ਵਾਂਗੂ ਜਿੰਨੇ ਫਸਲਾ ਸੀ ਪਾਲੀ ਆ। ਸ਼ਾਮ ਧੁੰਦਲੀ ਜਹੀ ਚ ਗੰਨੇ ਚੁਪਨੇ। ਊਹੋ ਨਿਗੀਆ ਰਜਾਈਆ ਰਾਤਾ ਕਾਲੀਆ। . . . .

Ohne Block Karta 😏😂💘 ___________________________ Tag someone ☝️ ___________________________ Comment Karo Jo Jo block hoye hai 🙈 ___________________________ ✓ Like kardo ✓ Share vi ✓ Follow vi dekhlo kar hi do 😂😂😊😊 ✓ Comment ♥️ ___________________________ 💘 @hnjiihello 💘 ____________________________

Seeing as I missed shooting yesterday and can't today due to the rain, here's one I shot earlier.. So this big round thing is called a moon. And sometimes when you look up you can see it smiling at you and it can make you feel all happy when you're feeling sad and sometimes it talks to you and invites you to stay on it and I stayed there last week and it was really nice and found another person on there called Lorna but she kept on being loud and the moon told her to go back to Wigan and then I had the moon to myself and me and the moon spent all day talking about football, space and what jeans to buy and it was really nice and I really liked it and wanted to stay but my mum said I had to come back home as I didn't finish my homework and if I didn't do it my teacher Mrs crumble would get angry so I went home but looked out the window and the moon was winking at me and whistling the theme tune to match of the day and it was really nice and I passed my homework and now my mum said I can go back and can take a friend so if you want to come let me know and we can go together and talk about new jeans. Xx